Laatste update : april 2018

Het onderhavige privacybeleid bepaalt en verklaart de manier waarop Megabyte de gegevens gebruikt en beschermt die u opgeeft wanneer u onze website via de volgende URL bezoekt: www.megabyte.be (hierna genoemd de « website »).

Gelieve te noteren dat dit privacybeleid op elk ogenblik aangepast of vervolledigd kan worden door Megabyte, en dit om zich in regel te stellen met wettelijke, regelgevende, juridische of technologische veranderingen. In dat geval zal de aanpassingsdatum duidelijk vermeld worden aan het begin van dit beleidsdocument. Deze aanpassingen zijn onmiddelijk van toepassing op de Gebruiker vanaf het moment dat deze wijzigingen online worden geplaatst. Dit betekent dat de Gebruiker regelmatig het privacybeleid en het cookiebeleid moet bekijken, zodat hij op de hoogte is van eventuele aanpassingen.

I. PERSOONLIJKE GEGEVENS

Normaal kunt u de Website van Megabyte bezoeken zonder persoonlijke gegevens achter te laten. Bovendien bent u nooit verplicht om deze informatie met Megabyte te delen.

Indien u van Megabyte informatie nodig heeft of gebruik wenst te maken van bepaalde diensten, is het mogelijk dat Megabyte in bepaalde gevallen uw naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummer, bedrijfsnaam en functie kan vragen (hierna genoemd uw « Persoonlijke Gegevens »). Indien u deze gegevens invult, gaat u ermee akkoord dat deze gegevens behandeld worden door Megabyte voor de redenen die opgesomd worden in punt 1 hieronder.

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation), aangenomen door het Europees Parlement op 14 april 2016, en de aangepaste Wet Informatica en Vrijheden van 6 januari 1978, informeert Megabyte u over de volgende punten :

  • 1. Doeleinden van de verwerking

Megabyte zal normaal uw persoonlijke gegevens behandelen :

(a) om u informatie te geven of diensten aan te bieden die u zelf gevraagd heeft  (bijvoorbeeld : versturen van nieuwsbrief, commerciële offertes, witboeken, ’evaluaties van uw conformiteitsniveau’, …) ; en/of

(b) om informatie te verzamelen die ons kan helpen onze Website-producten of -diensten te verbeteren (bijvoorbeeld via cookies); en/of

(c) om u te kunnen contateren in verband met de verschillende Megabyte evenementen, met inbegrip van bijvoorbeeld product-updates en klantondersteuning.

  • 2.Bestemmelingen

Megabyte is de enige bestemmeling van uw persoonlijke gegevens. Deze gegevens (individueel of in groep) worden nooit aan derden doorgestuurd, behalve in het geval van onderaannemers die door Megabyte ingeschakeld worden. Meer informatie hieromtrent vindt u in punt 7 hieronder). Megabyte noch zijn onderaannemers zullen de persoonlijke gegevens van de Gebruikers van zijn Website voor commerciële doeleinden gebruiken.

  • 3. Bewaartermijn

Uw persoonlijke gegevens worden door Megabyte enkel bewaard gedurende de periode noodzakelijk om de doeleinden te kunnen realiseren.

  • 4. Informatica en vrijheden

U beschikt over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze rechten kunt u laten gelden door ons te contacteren op het volgende postadres : Megabyte nv, Vorstlaan 360 te 1160 Brussel.

Recht op toegang tot en overdracht van de gegevens

U heeft de mogelijkheid om ons te vragen uw Persoonlijke Gegevens over te dragen.

Uit veiligheidsoverwegingen en in het kader van de vertrouwelijkheid rond persoonlijke gegevens die Megabyte nauw aan het hart ligt, zal uw aanvraag enkel behandeld worden indien u uw identiteit kunt bewijzen, bijvoorbeeld door een gehandtekende kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Megabyte wijst erop dat hij het recht heeft niet in te gaan op duidelijke vormen van misbruik (bijvoorbeeld veelvuldige, herhaaldelijke of systematische aanvragen).

Recht om gegevens aan te passen of te verwijderen

De wetgever geeft u het recht om een verbetering, aanpassing, of verwijdering te vragen van de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

U kunt eveneens algemene en specifieke richtlijnen opstellen in verband met het gebruik van uw persoonlijke gegevens na uw dood. De erfgenamen van een overleden persoon kunnen eisen dat zij inspraak krijgen en de nodige aanpassingen mogen doen.

  • 5. Antwoordtermijnen

Megabyte verbindt er zich toe uw aanvraag tot toegang, aanpassing of verwijdering, of alle andere aanvragen binnen een redelijke termijn te behandelen.

  • 6. Klacht bij de bevoegde autoriteit

Indien u van mening bent dat Megabyte zijn verplichtingen niet nakomt op het vlak van Persoonlijke Gegevens, kunt u een klacht indienen of een aanvraag doen bij de bevoegde autoriteit. In België is de bevoegde autoriteit de “Gegevensbeschermingsautoriteit” (GBA). U kunt hen contacteren via elektronische weg

II. COOKIEBELEID

Wanneer u de website van Megabyte voor het eerst bezoekt, wordt u gewaarschuwd dat informatie rond uw surfgedrag kan opgeslagen worden in zogenaamde « cookies ». Ons gebruiksbeleid van cookies zal u helpen om de maatregelen te begrijpen die wij nemen zodat u op onze website kunt navigeren. Het gebruiksbeleid informeert u eveneens over alle cookies die zich op onze website bevinden, hun doeleinden (Deel I.) en vertelt u over de mogelijkheid om uw browser in te stellen zodat cookies op een andere manier worden behandeld dan bij voorafgeïnstalleerde cookies.(deel II.)

 

  • 1. Algemene informatie over de cookies die zich op de Megabyte website bevinden

Wanneer u zich verbindt met onze website, zal Megabyte cookies plaatsen op de harde schijf van uw toestel (computer, tablet, smartphone, enz.) zodat u een vlotte en optimaal surfervaring hebt op onze website. Wij gebruiken deze cookies ook om informatie te verzamelen over hoe u onze website gebruikt. Indien u tijdens uw verbindingen geen cookies wenst te installeren, kunt u dat aangeven.

Een « cookie » is een klein tekstbestand met een beperkte grootte. Deze maakt het mogelijk uw computer, tablet of smartphone te herkennen zodat wij u een gepersonaliseerde dienstverlening kunnen aanbieden. Zo maken cookies het mogelijk om uw browser te herkennen gedurende een volgende bezoek aan onze website.

De informatie die door deze cookies verzameld wordt, laat op geen enkele manier toe u nominatief te identificeren. Deze cookies worden enkel gebruikt om de interactie en de prestatie van onze website te verbeteren. Ook kunnen wij hierdoor u gepersonaliseerde content aanbieden. Deze informatie wordt niet doorgestuurd naar derden tenzij Megabyte hiervoor voorafgaand uw toestemming heeft gekregen, of wanneer het vrijgeven van deze gegevens door de wet wordt vereist, of door een rechtbank, juridische of administratieve autoriteit wordt opgevraagd.

  • 2. Cookie-instellingen

U kunt het plaatsen van cookies te allen tijde aanvaarden of weigeren.

U beschikt over verschillende mogelijkheden om het gebruik van cookies te beheren

Het grootste deel van de Internet browsers is zo ingesteld dat het opslaan van cookies toegelaten wordt. Uw browser biedt u echter de mogelijkheid om deze standaardinstellingen aan te passen zodat alle cookies geweigerd worden, of dat een deel van de cookies aanvaard of geweigerd wordt in functie van de afzender.

OPGEPAST : Wij vestigen uw aandacht erop dat het weigeren van het plaatsen van cookies op uw toestel een invloed kan hebben op uw gebruikerservaring. Mogelijk hebt u ook geen toegang tot sommige diensten of functionaliteiten van onze website. Megabyte kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een verslechterde navigatie ten gevolge van uw keuze om cookies (noodzakelijk voor de correcte werking van de webiste) te weigeren, te verwijderen of te blokkeren. Deze gevolgen kunnen geen aanleiding geven tot een schadeclaim en u kan geen recht op schadeloosstelling doen gelden.

Uw browser is eveneens in staat om bestaande cookies te verwijderen op uw toestel of om u te waarschuwen wanneer nieuwe cookies geplaatst worden. Deze instellingen hebben geen invloed op uw surfervaringen maar u verliest natuurlijk wel alle voordelen die een cookie met zich meebrengt.