Bvba MaBru, de beheerder van de locatie van de Brusselse Vroegmarkt, vertrouwt intussen al 15 jaar op Megabyte voor het beheer van de hard- en software van haar IT-omgeving. Een samenwerking die leest als de kroniek van een lange, probleemloze geschiedenis.

MaBru, net dat tikkeltje anders dan andere ondernemingen

Toezien op het goed functioneren van de Vroegmarkt in Brussel, dat is de uitdaging waar MaBru dagelijks voor staat. Dat vraagt niet alleen een feilloze logistiek en organisatie, maar ook een krachtig en betrouwbaar informaticasysteem.

MABRU

De bijzondere activiteit en werkuren van MaBru vereisen een aangepaste en flexibele oplossing. MaBru heeft bovendien een beschikbare partner nodig die haar op een realistische en pragmatische manier kan helpen bij het implementeren van de nodige aanpassingen en innovaties.

“Al die vereisten hebben wij gevonden bij Megabyte, leverancier van allesomvattende informaticadiensten en – oplossingen”, zegt Damien Staquet, verantwoordelijke voor de IT-projecten bij MaBru. “Onze samenwerking met Megabyte is in 1993 begonnen. Nu, meer dan 15 jaar later, blijkt dat het door Megabyte geleverde werk telkens opnieuw aan onze referentiecriteria beantwoordt. Dat bewijst tegelijk dat de reputatie van het bedrijf betreffende werken op lange termijn meer dan gerechtvaardigd is. Bovendien hadden we bij MaBru niet altijd een informaticaverantwoordelijke ter beschikking, wat de dialoog tussen beide partijen toch had kunnen bemoeilijken. Maar één van de sterke punten van Megabyte is hun aanpassingsvermogen en het feit dat ze begrijpelijke taal spreken, ook al is de gesprekspartner geen informaticus.”

Voor iedere behoefte een aangepast antwoord

Megabyte ontfermt zich al sinds 1993 over de behoeften van MaBru op het vlak van materiaal, financiële en boekhoudkundige software, kantoorautomatisering en netwerk.MABRU_Megabyte

Voor de boekhouding werd er eerst gewerkt met Cubic-software. Later werd deze vervangen door een BOB-softwarepakket. Dit is een oplossing die de kantoorautomatisering, de boekhouding en het financiële luik groepeert.

Om te kunnen voldoen aan de specifieke businessvereisten van MaBru heeft Megabyte bovendien een programma op maat ontwikkeld (GestMab), dat zorgt voor het commerciële beheer van de standplaatsen van de Vroegmarkt. GestMab zorgt eveneens voor de klantenfacturatie, precies wat MaBru nodig had, maar niet vond in een bestaand softwarepakket. Vandaar dat Megabyte het speciaal voor hen heeft ontwikkeld.

GestMab blijft intussen nog steeds de meest geschikte oplossing. “Tenminste, tot de komst van BOB 50. De komende maanden gaan we de mogelijkheden van een overschakelingnaar dit pakket bekijken”, nuanceert Damien Staquet. “De keuze voor BOB 50 kan onze efficiëntie verhogen en ons werk vergemakkelijken. We willen voornamelijk één enkele database uitbouwen, waarin we alle gegevens van de handelaars, de standen en de betalingen kunnen centraliseren, volledig volgens de specifieke modaliteiten van elke klant.”

Om deze vermoedelijke evolutie zo goed mogelijk te begeleiden, zal Megabyte de GestMab-software evalueren en afwegen wat er in de toekomst mee zal gebeuren. “GestMab voldoet nog steeds aan de actuele noden van MaBru”, zegt François Bryssinck, Gedelegeerd Bestuurder van Megabyte. “Dit gezegd zijnde, gaan we toch gebruik maken van de overschakeling naar BOB 50 om te kijken wat de meest efficiënte oplossing is: de huidige GestMab integreren, het programma wijzigen of het vervangen door een nieuwe tool.”

Dankzij de rmabru (1)egelmatige contacten kunnen MaBru en Megabyte voortdurend overleggen wat de beste oplossingen zouden zijn, rekening houdend met de feedback van de gebruikers van het systeem. Beide partijen zijn het er overigens over eens dat de kracht van hun samenwerking vooral ligt in de nabijheid en het vertrouwen tussen de klant en zijn huidige leverancier. Hierdoor kan MaBru de ICT-problematiek beter begrijpen, terwijl Megabyte de reële noden van het bedrijf beter kan inschatten. Zij beslissen samen over de veranderingen en evoluties op ICT-vlak. En samen evalueren ze ook het niveau van de parameters en/of de eventuele creatie van nieuwe parameters, indien deze nodig zijn in de IT-tools.

“MaBru is in onze ogen een prima klant omdat het bedrijf een duidelijke visie heeft op zijn IT-strategie. MaBru gaat voorzichtig en doeltreffend tewerk, zonder haar noden en beperkingen uit het oog te verliezen. Dat we nog altijd dezelfde contactpersonen hebben als in de beginperiode helpt natuurlijk ook, zeker wat de homogeniteit van de strategie betreft”, zegt François Bryssinck. “Wij van onze kant stellen ons vertrouwen in Megabyte en volgen haar adviezen. We weten dat zelfs het minste probleem of de kleinste vraag snel en juist behandeld wordt”, voegt Damien Staquet toe.

In 2010 werden het informaticapark, de server en het materiaal van MaBru vernieuwd. Megabyte heeft ook Office 2007 op alle werkposten geïnstalleerd.

Volgend jaar staat wellicht de overschakeling naar BOB 50 op het programma, met of zonder GestMab.

Met het oog op de volledige integratie van de boekhouding en het commerciële beheer, volgt in 2012 dan mogelijk de introductie van een CRM-pakket. “De behoefte aan een CRM-pakket zal zich weldra laten voelen, maar we zijn er nog niet helemaal klaar voor. Op termijn willen we alle informatie van elke klant centraliseren. Momenteel gebeurt de klassering van de dossiers nog per thema in plaats van per klant. Een CRM-pakket zal ons ook helpen bij de verdere commerciële ontwikkeling, een betere uitwisseling van informatie en een efficiëntere opvolging van de opportuniteiten”, besluit Damien Staquet.

Over MaBru

Groothandelsmarkt MaBru is tegelijkertijd een aankoopcentrale van diverse producten uit de voedingsmiddelensector en een platform van logistieke faciliteiten. Zowel professionele aankopers uit de groot- en detailhandel en horeca-uitbaters , als gemeenschapsaankopers en marktkramers maken van de diensten van MaBru gebruik. MaBru ziet sinds 1992 toe op de activiteiten, de organisatie en de dynamiek van de Brusselse vroegmarkt, waar dagelijks 250 handelaars een enorme waaier aan producten aanbieden.

Voor meer informatie: www.mabru.be

Over Megabyte

Megabyte, opgericht in 1986, is een specialist in ICT-totaaloplossingen en –diensten, IP-telefonie en telecommunicatie. Op basis van haar expertise biedt het bedrijf haar klanten gepersonaliseerde diensten aan rond consultancy, outsourcing, installatie en opleiding.

Megabyte biedt haar klanten daarnaast softwareoplossingen en hardware-installaties op maat (ERP, CRM, Business Intelligence, security, storage, externe back-up,…).

Megabyte is onafhankelijk en niet verbonden aan een specifiek merk of applicatie. Het bedrijf helpt klanten bij Belgische en internationale projecten.

De hoofdzetel van Megabyte is gevestigd in Brussel. Commerciële kantoren zijn er in Louvain-La-Neuve en Antwerpen. Het bedrijf stelt een vijftigtal personen tewerk. Voor meer informatie: www.megabyte.be