ClearSource, gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling voor hooggeplaatste IT-consultants, gaf Megabyte de opdracht een Business Intelligence-tool te creëren om geconsolideerde rapporten op te stellen op basis van twee bestaande tools. Hierdoor beschikt ClearSource voortaan, dankzij een beter gebruik van de bestaande gegevens, over een totaalbeeld van zijn activiteiten, waardoor de algemene werking wordt geoptimaliseerd.

Gegevensconsolidering dankzij een tool op maat

Logo Clearsource

ClearSource maakt al geruime tijd gebruik van twee afzonderlijke tools om zijn gegevens in te voeren : een CRM-programma voor de operationele gegevens, en de zelf in Access ontwikkelde toepassing Priest voor de verwerking van administratieve gegevens, zoals bijvoorbeeld contracten.

De informatie in beide tools kon echter niet efficiënt benut worden, omdat het niet mogelijk was om rapporten aan te maken om de gegevens te interpreteren. Bovendien was er geen enkele communicatie tussen beide tools. De uitdaging bestond er dan ook in een extra tool te creëren om geconsolideerde rapporten te genereren en het CRM-systeem aan Priest te koppelen, zonder de bestaande omgeving te wijzigen.

Alban Gaffori, Sales Director bij ClearSource : “We zochten een pragmatische partner die onze activiteiten en specifieke behoeften begreep en kon omzetten naar de vereiste technologie. Megabyte is erin geslaagd om op basis van onze wensen een haalbare oplossing uit te werken.”

Zo implementeerde M

egabyte voor ClearSource in 2010 de oplossing “Reporting Services” van Microsoft, op maat van de specifieke criteria van de onderneming. Deze Business Intelligence-toepassing zoekt de beschikbare informatie op in zowel de CRM-toepassing als in Priest, om vervolgens geconsolideerde rapporten op te maken.

Deze rapporten, die oorspron

kelijk enkel bedoeld waren voor het management, blijken ook erg nuttig om het werk van de aanwervingsconsultants te optimaliseren. Business Intelligence biedt immers een handig overzicht van de lopende, afgesloten en toekomstige activiteiten, zodat duidelijke prioriteiten kunnen worden bepaald.

Dankzij dit totaalbeeld verloopt de samenwerking tussen de consultants heel wat vlotter. “Elke aanwervingsconsultant heeft een eigen portefeuille met aanvragen en profielen. Zonder dit totaalbeeld zou elke consultant in zijn of haar eigen hokje blijven werken”, legt Alban Gaffori uit. “Wij zijn actief in een omgeving waar de concurrentie bikkelhard is en waar reactiesnelheid een sleutelfactor tot succes is. Dankzij onze geconsolideerde rapporten kunnen we de beschikbare kandidaten toetsen aan de lopende aanvragen van de klanten. Dit verbetert niet alleen de samenwerking tussen onze medewerkers, maar ook onze prestaties.”

Gezonde rivaliteit binnen het team

De creatie en implementatie van de Business Intelligence-tool in 2010 werkte Megabyte in 2011 aan een satellietproject om binnen het team een zekere wedijver in te voeren. Om dit te bewerkstellingen, wordt een overzicht gemaakt van de dagelijkse successen, tegenkantingen, resultaten en markante gebeurtenissen. De doelstelling bestaat erin om binnen het team een gezonde vorm van positieve rivaliteit te creëren.

“We hebben een programma gemaakt dat de resultaten van alle medewerkers in real time verwerkt”, zegt François Bryssinck, Gedelegeerd Bestuurder van Megabyte. Clearsource2“Deze informatie wordt doorgestuurd naar een scherm dat centraal in de ruimte staat en de gegevens weergeeft, zoals de scores in een basketbalcompetitie. Het is ludiek en stimulerend om in real time het ‘klassement’ te zien van alle medewerkers die het tegen elkaar opnemen. De markante gebeurtenissen, successen en tegenkantingen gaan telkens gepaard met een geluidsfragmentje dat de aandacht trekt en het project en de verantwoordelijke toelicht.”

Alban Gaffori voegt eraan toe : “In onze sector kun je het ene moment hoge toppen scheren en het andere uitgeteld in de touwen hangen. Dat is nu eenmaal zo. Daarom wilden we een gezonde en leuke rivaliteit, waardoor de drang om te presteren verbetert en mislukkingen worden gerelativeerd. Dit muzikale real-timesysteem in de vorm van een competitie kan op veel bijval rekenen bij ons team. Het creëert interne interactie en is dan ook een geslaagd project.”

 

Next steps ?

Megabyte maakt zich al op voor een nieuwe uitdaging tijdens de komende maanden : de aanpassing van Priest.

Het is de wens van ClearSource om de Access-omgeving te verlaten, de bestaande functies te behouden en nieuwe mogelijkheden toe te voegen. Naast de creatie van de nieuwe toepassing is de grootste uitdaging voor Megabyte om de koppeling met de Business Intelligence-tool niet in het gedrang te brengen. Wordt vervolgd …

 

Over ClearSource

Het in 2005 opgerichte ClearSource biedt hoogwaardige diensten aan op het vlak van werving en selectie voor alle contractuele behoeften van zijn klanten. De onderneming is gespecialiseerd in arbeidsbemiddeling voor hooggeplaatste IT-consultants en werkt met de beste professionals op de markt in binnen- en buitenland. ClearSource mikt zowel op kleine, middelgrote en grote ondernemingen als zelfstandigen. De onderneming is bovendien lid van APSCo (Association of Professional Staffing Companies), een vakorganisatie met strikte best-practicenormen, waardoor de klanten en consultants in alle vertrouwen hun partner kunnen kiezen. Voor meer informatie kunt u terecht op www.clearsource.be.