Sage FiSta (Module BOB 50) : Software voor het neerleggen van de NBB (België) & eCDF (Luxemburg) jaarrekeningen.

sage

Sage Fista is een eenvoudige en efficiënte tool voor 100% betrouwbare neerleggingen bij de NBB en de eCDF.

Eenvoudig in gebruik : Sage Fista is makkelijk te gebruiken, ergonomisch en intuïtief. De boomstructuur geeft u een helder overzicht van de verschillende onderdelen van de jaarrekeningen.

Sage FiSta is 100% betrouwbaar !

Betrouwbare resultaten :  Uw neerleggingen bij NBB & eCDF zijn 100% betrouwbaar. De Sage Fista assistent controleert of u de door de NBB & de eCDF vereiste controles respecteert.

 • Onbeperkt aantal situaties per dossier
 • Opmaken van tussentijdse situaties
 • Opmaken en neerleggen van verkorte schema’s, volledige schema’s, VZW, ….
 • Hergroeperen van situaties van ondernemingen van een groep op basis van een verdeelpercentage
 • Vergelijking tot 8 verschillende situaties
 • Nagaan van alle controles van de Nationale Bank (standaard en extra controles, bijlagen en sociale balans)
 • Controle van de cijfers om de zekerheid te hebben dat de ingediende gegevens 100% correct zijn
 • Mogelijkheid om een corrigerende situatie op te maken
 • Uw jaarrekeningen worden gecontroleerd op de boekhoud- en vennootschapswetgeving
 • Importeren van vorige boekjaren via de NBB
 • Importeren van balansen die afkomstig zijn uit om het even welke boekhoudsoftware in het tekst formaat
 • Opmaken van corrigerende en toekennende diverse verrichtingen en opname in de boekhouding
 • Elektronisch indienen van de jaarrekening bij de NBB
 • Afdrukvoorbeeld
 • Elektronisch verzenden: pdf, e-mail,…of via Isabel
 • Direct exporteren van resultaten in Excel
sage-fista

Contacteer ons voor een demo van Sage FiSta of voor bijkomende vragen over dit programma

Hebt u een vraag voor een demo, prijs, informatie ? Aarzel niet en neem contact op met ons !